Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Xia Group Biochemistry Technology Co.,Ltd

  • Địa chỉ : Dai Tu Distric -Thai Nguyen Province, VietNam
  • Email : support@xilagroup.com
  • Website : www.xilagroup.com
  • Điện thoại : (+84).886 212 695-Zalo/0385783252-facebook.com/xilagroup.tan