tag

Cách trang trí nhà đối với người mệnh thổ

1.1-71e2b

Người mệnh thổ hợp với các màu đỏ, vàng và các đồ dùng bằng gốm sứ hay đá. Căn cứ theo các đặc tính của thổ để trang trí nhà […]