- 4.76%
Xila group

Vetiver

Vetiver
Tên thực vật : Vetiveria zizanioides (L.) Nash.
Họ nước hoa: Mùi đất
Mô tả: Ngọt ngào, mùi đất, hương gỗ, balsam
Hình thức: Chất lỏng nhớt màu nâu vàng đến nâu cam
CAS # 8016-96-4

2,100,000 2,000,000

Còn hàng

Mô tả sản phẩm

Vetiver
Tên thực vật tuyệt đối: Vetiveria zizanioides (L.) Nash.
Họ nước hoa: Mùi đất
Mô tả: Ngọt ngào, mùi đất, hương gỗ, balsam
Hình thức: Chất lỏng nhớt màu nâu vàng đến nâu cam
CAS # 8016-96-4

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Vetiver”