Cart

Xem giỏ hàng “2-Aminopurine hóa chất gây đột biến lan” đã được thêm vào giỏ hàng.
    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Chất tạo lan đột biến, 2-aminopurine 2-Aminopurine hóa chất gây đột biến lan 330,000
330,000

Tổng giỏ hàng

Tổng phụ 330,000
Giao nhận Cước chuyển phát: 30,000

Tính phí giao nhận

Tổng cộng 360,000