Cart

Xem giỏ hàng “MS dinh dưỡng mô tế bào, dinh dưỡng truyền cây, nuôi dưỡng, hồi sức cấp cứu thực vật” đã được thêm vào giỏ hàng.
    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× z2717083042739_c55786b5e048372cf09e9259dc8a6e3a MS dinh dưỡng mô tế bào, dinh dưỡng truyền cây, nuôi dưỡng, hồi sức cấp cứu thực vật 150,000
150,000

Tổng giỏ hàng

Tổng phụ 150,000
Giao nhận Cước chuyển phát: 30,000

Tính phí giao nhận

Tổng cộng 180,000